درخواست مشتری

نام و نام خانوادگیکیمیا عزتی
شماره تماس متقاضی09368737382
ایمیل متقاضیEmail hidden; Javascript is required.
نوع ترجمهرسمی
نوع تاییداتتاییدات کامل (مهر مترجم، قوه قضاییه و وزارت امور خارجه توسط دارالترجمه)
زبان مبدافارسی
زبان مقصدایتالیایی
تعداد نسخه اضافی1
دسته بندی:

نظرات کاربران