درخواست مشتری

نام و نام خانوادگیسعیدرضا سعیدی افشار
شماره تماس متقاضی09124807501
ایمیل متقاضیEmail hidden; Javascript is required.
نوع ترجمهرسمی
نوع تاییداتتاییدات کامل (مهر مترجم، قوه قضاییه و وزارت امور خارجه توسط دارالترجمه)
زبان مبدافارسی
زبان مقصدترکی استانبولی
دسته بندی:

نظرات کاربران