بلاگ و اخبار

مجموعه ای از مطالب روز دنیای ترجمه، اخبار ویزا و مهاجرت و مطالب آموزشی جذاب

قانون جدید ترجمه سفارت آلمان

قانون جدید ترجمه سفارت آلمان سفارت آلمان طی بخشنامه ای اعلام کرد که از این پس مدارکی که در قالب های قوانین قبلی ترجمه می ...

1 ژانویه 18