ترجمه رسمی

ترجمه رسمی وکالتنامه به ترکی استانبولی

ترجمه رسمی وکالتنامه به ترکی استانبولی

افراد به دلایل مختلفی از جمله انجام امور تحصیلی، مهاجرت، خرید ملک یا دریافت اقامت اقدام به ترجمه وکالتنامه به ترکی استان ...

۵ مرداد ۰۰
نکات مهم ترجمه رسمی مدارک

مهمترین نکات ترجمه رسمی مدارک

ارائه ترجمه رسمی اسناد یکی از مهم ترین مدارکی است که متقاضیان خروج از کشور به آن احتیاج دارند اما برخی از مدارک مهم و مع ...

۶ شهریور ۹۸