وبسیما

صحت ترجمه های گوگل

مترجم گوگل؛ مترجم گوگل ترنسلیت یک سرویس ترجمه ماشینی رایگان است که برای استفاده از آن، تنها به یک اتصال اینترنت نیاز دار ...

۱۱ بهمن ۹۶