دارالترجمه رسمی در تهران

دارالترجمه رسمی در تهران

زبان از مهم ترین راه‌ها برای ایجاد ارتباط بین انسان‌ها محسوب می‌شود. در این زمان دارالترجمه رسمی در تهران مانند پل ارتباطی عمل می‌کند و ما را به اهدافمان می‌رسانند. دارالترجمه رسمی در تهران دارای وظایف و مسئولیت‌هایی است که رعایت آن‌ها سبب می‌شود در نهایت مدرک ترجمه شده معتبر باشد. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا درباره دارالترجمه‌ها و وظایف آن‌ها بیشتر بدانید.

وظایف و مسئولیت‌های دارالترجمه

وظایف و مسئولیت‌های دارالترجمه

وظیفه اصلی دارالترجمه که در واقع بر عهده مترجمان رسمی آن می‌باشد را در ادامه بررسی می کنیم:

 1. ترجمه رسمی اسناد و اوراق مورد نظر متقاضیان که برای ترجمه به مراکز دارالترجمه ارائه می‌شود.
 2. ترجمه کردن اظهارات طرفین دعوا یا وکلای آنها و یا مدارک شهود یا کارشناسان در مراجع قضایی و طرفین دو معادله یا وکلای آنان یا شهود در مراکز و دفتر اسناد رسمی.
 3. گواهی‌ که تضمین کننده صحت ترجمه‌ رسمی‌ مدارکی است که‌ در ایران‌ یا دیگر کشورهای‌ خارجی ترجمه‌ شده باشد.

✔️بیشتر بدانید: تفاوت دارالترجمه رسمی با غیررسمی

ماده‌ 39

دارالترجمه رسمی‌ باید شامل دفتر ثبت‌ و برگ‌ رسید و مهر به صورت زیر باشد:

 • دفترهای ثبتی که‌ شامل شماره‌ ردیف‌ و اطلاعات لازم در مورد کار‌های ارجاع داده شده ای مانند نوع‌ و تعداد آن‌ها و مشخصات صاحب‌ سند یا مشخصات متقاضی‌ اگر صاحب‌ سند نباشد و تعداد نسخه‌های اضافی‌ دیگر و آدرس دقیق او و تاریخ‌ ارجاع‌ و استرداد ترجمه‌ و هزینه دستمزد در آن‌جا‌ ثبت می‌شود. دفتر مورد نظر توسط اداره‌ فنی‌ تهیه‌ شده و سپس برگ‌ شماری ‌و مهر به دست مترجمین‌ رسمی‌ می‌رسد.
 • ک برگه رسید شامل نوع‌ و تعداد و مشخصات صاحب‌ سند یا اسم متقاضی‌ ( در صورت که صاحب سند نباشد ) و تاریخ‌ دقیق استرداد و مقدار دستمزدی که برای ترجمه‌ می‌باشد در آن‌ ثبت‌ و در زمان دریافت‌ سند به‌ متقاضی‌ ترجمه‌ ارائه می‌شود.
 • یک مهر که شامل مشخصات دقیق (نام‌ و نام‌ خانوادگی‌) مترجم‌ و زبان مورد نظر برای ترجمه و همچنین شماره‌ پروانه‌ مخصوص مترجمی‌ رسمی‌ ذکر شده‌ و نام مترجمان به همراه اوراق‌ ترجمه شده ‌را مهر می‌کند. دفتر و رسید و مهر مورد نظر بر اساس نمونه‌ موجود در اداره‌ فنی‌ تهیه‌ می‌شود.

ماده‌ 40

دارالترجمه رسمی‌ در تهران موظف‌ است‌:

 • ترجمه‌ سند را روی‌ ورق‌های مخصوص که ویژگی‌ها و شکل ظاهری آن به واسطه اداره‌ فنی‌ مشخص می‌شود را بدون وجود هر گونه اشتباه و قلم‌ خوردگی‌ و حک‌ و اصلاحات به‌ هزینه‌ خود ماشین‌ و در آخر تطابق متن ترجمه‌ شده با نسخه اصلی آن و به همراه تاریخ‌ ترجمه‌ امضا شود. هر زمان ترجمه‌  یک سند بیش از یک‌ صفحه‌ را در بر بگیرد، دارالترجمه  موظف است در زیر هر صفحه‌ شرح دهد که‌ بقیه‌ آن در صفحه‌ بعد ترجمه‌ شده‌ است‌ ولازم است ذیل همه صفحات آن را امضا و منگنه‌ یا پلمپ‌ کند  همچنین فاصله زیادی بین متن ترجمه شده و امضای مترجم مربوطه نباید وجود داشته باشد.

تبصره‌: دارالترجمه باید دقت لازم را در جهت حفظ و نگهداری اوراق و اسناد رسمی مخصوص که برای ترجمه در اختیار میگیرد، به خرج دهد و شماره ترتیب را رعایت کند. این اوراق به هیچ وجه نباید به شکل سفید مهر و امضا شده در اختیار افراد دیگر قرار گیرد؛ اگر در زمان ترجمه اوراق دچار خراش یا مشکل شوند باید تا زمان سه سال در محلی مطمئن نگهداری کنند.

 • گواهی تضمین کننده تطابق رونوشت یا فتوکپی با اصل مدارک خارجی است باید به همراه اوراق آورده شود. در صورتی که تعداد صفحات بیشتر باشد، در هر صفحه باید گواهی و امضا به ترتیبی که در بند یک ذکر شده با بیان دقیق تعداد ان‌ها و منضمات پلمپ یا مگنه شود.
 • دارالترجمه رسمی وظیفه دارد که تصاویری از اصل اسناد را به همراه یک نسخه از ترجمه آن که مورد تایید است برای بایگانی مراکز خود تهیه کند و تا مدت سه سال نگهداری کند. در صورتی که اداره فنی یا سایر مراجع نیازمند دریافت آن باشد به آنها ارائه دهد.

ماده‌ 41

دارالترجمه رسمی این امکان را ندارد که کاری را که از طرف اداره فنی دادگستری به آنها ارجاع داده شده بدون اینکه دلیل قابل قبولی داشته باشد رد کند یا به تعویق بیندازد. زمان لازم در جهت ترجمه‌ اسناد و مدارک مورد نظر از سمت اداره‌ فنی‌ یا دادگستری‌ محل‌ مشخص خواهد شد.

✔️ خدمات رنسانس: ترجمه رسمی ابلاغیه و اخطاریه قضایی

ماده‌ 42

اگر در شرایطی دارالترجمه نتواند فرایند ترجمه را انجام دهد باید در سریع ترین زمان به اداره فنی در مرکز و دادگستری محل در شهرستان‌ها به اطلاع متقاضیان برساند و در صورتی که اسناد و مدارک برای ترجمه در اختیار داشته باشند باید در سریع ترین زنان آن را مسترد کند.

ماده‌ 43

مترجمان رسمی در صورتی که از طرف مقام‌های دارای صلاحیت دعوت کتبی شوند موظفند تا در محل مورد نظر حاضر شوند تنها در صورتی که عضو موجه داشته باشد می‌توانند در محل حاضر نشوند. البته باید در سریعترین زمان و از قبل این موضوع را به اطلاع مقامات برسانند.

ماده‌ 44

دارالترجمه رسمی در تهران موظف است ضمن اینکه حافظه امانات متقاضیان هستند تمامی اظهارات دقیق و مندرجاتی که در اسناد و مدارک موجود است را به صورت دقیق و کلمه به کلمه به طوری که از لحاظ محتوا و مضمون کاملاً با اصل اسناد برابر باشد، ترجمه کند و اجازه حذف یا اضافه کردن چیزی را به آن ندارد‌ در صورتی که اسناد مورد ترجمه دارای اشکال و مخدوش باشد باید تمامی مراتب را در برگه ترجمه و برگه رسید که به صاحب اسناد ارائه می‌شود ذکر کند.

تبصره‌ 1: دارالترجمه امکان آن را دارد که ترجمه رسمی اسناد و مدارک را به همراه مشخصات مترجم و تاریخی که ترجمه به زبان دیگر ترجمه کند.

تبصره‌ 2: در رابطه با اسناد رسمی تشخیص اینکه چه مواردی ترجمه آنها اهمیت ندارد بر عهده اداره فنی می‌باشد و رعایت کردن تمامی اصول و نکاتی که از این اداره فرستاده می‌شود توسط دارالترجمه ضرورت دارد.

تبصره‌ 3: ترجمه‌ فکس و تلکس‌ که‌ اعتبار متون آز به واسطه  دستگاه‌ مربوطه‌ تضمین شده باشد، مشکلی ندارد.

تبصره‌ 4: دارالترجمه وظیفه دارد تصویر اصل‌ سند را به‌  همراه متن‌ ترجمه‌ شده‌ ضمیمه‌ و پلمپ‌ و ارائه کند.

ماده‌ 45

دارالترجمه رسمی‌ باید به شکلی دقیق از اسنادی که به آن‌ها سپرده میشود به درستی محافظت و مراقبت کند و به درستی پس از اتمام مار به متقاضی باز گرداند.

با توجه به موارد ذکر شده مشخص است که انتخاب دارالترجمه مطمئن از اهمیت بالایی برخوردار است.

✔️ اگر نمیدانید، بخوانید: مدت زمان اعتبار ترجمه رسمی

زبان‌های دارالترجمه رسمی رنسانس در تهران

دارالترجمه ترکی

دارالترجمه ترکی

هر ساله افراد زیادی به قصد زندگی خرید ملک تحصیل مغیره به کشور ترکیه سفر میکنند. بنابراین لازم است تا مدارک مورد نیاز شما به واسطه یک مترجم حرفه ای در دارالترجمه ترکی ترجمه شده و به موسسات و بخش‌های مختلف ارائه شود.  پس از اینکه به مهر و تایید قوه قضاییه و وزارت امور خارجه برسد، کارهای شما در طی دو الی سه روز به پایان خواهد رسید.

دارالترجمه انگلیسی

افرادی که قصد مهاجرت تحصیلی، کاری و … را به کشورهای دیگر را دارند، موظفند تا مدارک و اسناد خود را به زبان انگلیسی ترجمه کنند. مدارک ترجمه شده به صورت رسمی حاوی اطلاعات ارزشمندی از زیر اطلاعات شخصی و تمامی مدارک و اعتبارات است که ان شخص در طی زندگی کسب کرده است. بنابراین انتخاب یک دارالترجمه انگلیسی که بتوانند به درستی و دقیق مدار را تجربه کند اهمیت بالایی دارد.

دارالترجمه ایتالیایی

دارالترجمه ایتالیایی

پس از مهاجرت به کشور ایتالیا و انجام انواع روابط کاری و تجاری و تحصیلی نیازمند ارائه مدارک و اسناد به زبان ایتالیایی می‌باشد. برای تحصیل در در مقاطع مختلف از دانشگاه‌های ایتالیا لازم است تا مدارک پیشین خود را نیز به این زبان ترجمه کنید که می‌توانید از طریق دارالترجمه ایتالیایی فرایند ترجمه را انجام دهید.

دارالترجمه آلمانی

زبان آلمانی یکی از مهمترین زبان‌هایی است که در بیشتر کشورهای اروپایی کاربرد دارد و بسیاری از کشورها به این زبان صحبت می‌کنند. پیدا کردن شغل مناسب یا تحصیل در مقاطع مختلف در کشور آلمان نیازمند ترجمه مدارک و اسناد مرتبط با آن میباشد که باید توسط مترجمان حاذق به صورت رسمی در دارالترجمه آلمانی انجام شود.

انواع ترجمه‌های رسمی دارالترجمه رنسانس

انواع ترجمه‌های رسمی دارالترجمه رنسانس

ترجمه رسمی در دارالترجمه رسمی رنسانس در تهران موارد زیر را در بر میگیرد:

1- ترجمه رسمی مدارک تحصیلی

2- ترجمه رسمی مدارک شخصی

 • ترجمه رسمی گواهی تجرد
 • ترجمه رسمی شناسنامه
 • ترجمه رسمی کارت ملی
 • ترجمه سند ازدواج
 • ترجمه سند طلاق
 • ترجمه کارت پایان خدمت
 • ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه
 • ترجمه گواهینامه رانندگی
 • ترجمه رسمی پاسپورت

3- ترجمه مدارک پزشکی

 • ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون

جمع بندی

با توجه به اینکه پروسه تنظیم و ترجمه مدارک و اسناد برای مهاجرت زمان و هزینه بر هستند، لازم است دقت کافی را در پیدا کردن دارالترجمه معتبر و مناسب به خرج دهید.

ترجمه رسمی به متون و اسناد شما اعتبار می‌بخشد و می‌تواند در هر دادگاهی و موسساتی از آنها استفاده کنید. اعتبار دارد دارالترجمه نسبت به دیگر مراکز معمولی مرتبط با ترجمه بیشتر است اما آنها عموماً مقالات و متن‌های کوچک و ترجمه نمیکند و صرفاً در حوزه اسناد و مدارک رسمی و اصیل فعالیت می‌کنند.

دسته بندی:

نظرات کاربران