هزینه ترجمه رسمی اسناد و مدارک و خدمات دارالترجمه ۱۴۰۰

نرخنامه ترجمه رسمی

هزینه ی ترجمه ی رسمی اسناد و مدارک، تابع قیمت تعیین شده از سوی اداره کل اسناد و و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه است. این هزینه با عنوان نرخنامه ترجمه رسمی، به صورت سالانه به دفاتر ترجمه رسمی یا دارالترجمه های سراسر کشور ابلاغ می شود.

دفتر ترجمه رسمی ۱۰۳۸(رنسانس) به عنوان یکی از دفاتر ممتاز کشور، با مجوز رسمی ونظارت مستقیم قوه قضاییه در زبان های انگلیسی، ترکی استانبولی، آلمانی، عربی، روسی، ایتالیایی، فرانسوی و زبان های کمیاب مانند چینی، سوئدی و فنلاندی، فعالیت می‌کند. بنابراین ضمن پایبندی به این نرخنامه، همواره کوشیده ایم تا هزینه ی ترجمه رسمی به صورت شفاف، در اختیار مشتریان قرار گیرد و اطلاعات تکمیلی در مورد قوانین ترجمه و تایید مدارک ارائه گردد.

تعرفه ترجمه رسمی از طریق لینک نرخنامه ترجمه رسمی اسناد به انگلیسی، قابل دسترسی است. هزینه‌های درج شده مربوط به زبان انگلیسی است. برای اطلاع از هزینه ترجمه رسمی سایر زبان ها، از جمله آلمانی، ایتالیایی، ترکی استانبولی، فرانسه، عربی، روسی، چینی، سوئدی و …، نرخنامه ترجمه رسمی ترکی استانبولی و سایر زبان‌های غیر انگلیسی را مطالعه فرمایید.

در نظر داشته باشید که ترجمه رسمی فقط با ارائه ی اصل سند یا مدرک مورد نظر امکان پذیر است و کپی برابر اصل محضری هیچگونه ارزشی برای ترجمه رسمی ندارد. همچنین ترجمه رسمی بخشی از یک مدرک امکان پذیر نیست.

نحوه محاسبه هزینه ترجمه رسمی اسناد و مدارک

معیار تعیین قیمت ترجمه مدارک، برگ یا صفحه نیست بلکه هزینه ترجمه رسمی بنا بر نوع مدرک و زبان مقصد، متفاوت است. نرخ ترجمه مدارک به زبان انگلیسی نرخ اصلی و پایه ترجمه رسمی اسناد محسوب می‌گردد و مدارکی که به زبان های ترکی استانبولی، ایتالیایی، آلمانی، عربی، روسی و سایر زبان های غیر انگلیسی تنظیم می‌گردند با ۳۰ درصد افزایش قیمت نسبت به زبان انگلیسی محاسبه می‌شوند.

مدارکی که به اصلاح دارای فرم یا تیپ همسان هستند، مانند شناسنامه یا کارت ملی، دارای دو قیمت ثابت و متغیر است. قیمت ثابت مربوط به بخشی است که برای تمامی اسناد مشابه، ثابت و یکسان است. برای مثال کلماتی مانند «نام» و«نام خانوادگی»، «شماره ملی» در کارت های ملی و یا «محل صدور» و «تاریخ تنظیم سند» در تمامی شناسنامه ها تکرار می‌شوند.

قیمت متغیر مربوط به اطلاعاتی است که با توجه به مشخصات فردی و یا بنا به مقتضیات قانونی در اسناد متفاوت، متغیر است. برای مثال، مشخصات صاحب شناسنامه، همسر و فرزندان در شناسنامه تمامی افراد یکسان نیست و یا همه ی زوج ها مهریه یکسانی در سند ازدواج خود ندارند. مثال ملموس تر مربوط به هزینه ترجمه ریز نمرات دانشگاهی و یا کارنامه تحصیلی است. در ترجمه رسمی ریز نمرات و یا کارنامه تحصیلی، قیمت پایه بر مبنی تعداد ترم و قیمت متغیر بر اساس تعداد درس ها محاسبه می شود.

همچنین هر نوع مدرکی، از جمله شناسنامه، سند ازدواج یا گذرنامه به عنوان یک مدرک واحد در نظر گرفته شده و تمامی صفحات و اطلاعات مندرج در آن ترجمه خواهد شد.

در ترجمه اسناد غیر فرم، معیار ترجمه کلمه است و برای تعیین هزینه ترجمه رسمی باید سند به دفتر ترجمه ارائه شده و کارشناسی شود.

هزینه خدمات دارالترجمه

آماده سازی مدارک به زبان مقصد علاوه بر ترجمه هزینه های دیگری نیز دارد. هزینه خدمات دفتری برای هر مدرک ۲۵ هزار تومان است. در صورت درخواست نسخه اضافه تمامی مراحل باید بار دیگر انجام پذیرد. بنابراین، هزینه خدمات برای نسخه های اضافه نیز در نظر گرفته شده و همان ۲۵ هزار تومان محاسبه می‌گردد.

هزینه تاییدات دادگستری(قوه قضاییه) و وزارت امور خارجه

در صورتی که علاوه بر ترجمه رسمی با مهر و امضای مترجم رسمی قوه قضاییه به تاییدات یا مهر قوه قضاییه و وزارت خارجه نیاز داشته باشید، این خدمات هزینه ای جداگانه دارد که باید مستقیما توسط دفاتر ترجمه رسمی به این مراجع پرداخت ‌شود.

هزینه خرید بارکد دادگستری (قوه قضاییه) به ازای هر مدرک ۶۰ هزارتومان است. وزارت خارجه نیز برای تایید و مهر و امضای هر صفحه ترجمه رسمی، مبلغ ۶ هزار تومان هزینه خدمات کنسولی دریافت می‌کند. برای نسخه های اضافه نیز خرید بارکد و پرداخت خدمات کنسولی مجدد الزامی است.

هزینه و مدت زمان اخذ تاییدات دادگستری و خارجه توسط دارالترجمه رسمی رنسانس

سفارت کشور های مختلف از جمله ترکیه، مدارک را تنها در صورتی که مهر قوه قضاییه و وزارت امور خارجه ایران را داشته باشد، تایید خواهند کرد. هزینه انجام کلیه امور مربوط به تاییدات قوه قضاییه و وزارت خارجه با احتساب پرداخت تمامی هزینه های مربوطه به این مراجع، برای هر مدرک ۹۰ هزارتومان است. مدت زمان تایید مدارک نیز در حالت عادی ۲ روز کاری (بجز پنج شنبه ها) و در حالت فوری یک روز کاری می‌باشد.